Pandemi döneminde kesilen idari para cezaları iade edilecek

Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “…tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE oyçokluğuyla karar verdi. Böylece pandemi döneminde kesilen ve tahsil edilmiş olan idari para[…]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI Cezai anlamda sorumluluğun yanı sıra, KVKK’ya aykırılıkların tespit edilmesi durumunda, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından; Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık halinde, 9.012 TL’den 180.263 TL’ye kadar idari para cezası, Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğüne aykırılık halinde, 27.037 TL’den 1.802.640 TL’ye kadar idari para cezası, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ve bildirimde bulunma yükümlülüğüne[…]

KAT MALİKLERİ ANA GAYRİMENKULÜN ORTAK GİDERLERİNE KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER

Kat malikleri aralarında başka türlü bir anlaşma yapılmadıkça bütün ortak yerlerin bakım koruma ve onarım giderlerine kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Kat malikleri ortak yerler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçerek veya kendi bağımsız bölümü nedeniyle bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek gideri ödemekten kaçınamaz. Örneğin en alt katta oturan apartman sakini ben alt katta[…]

     İŞÇİNİN VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI  İŞVERENİN SORUMLULUĞU

İşçinin verdiği zarardan dolayı işverenin sorumlu tutulabilmesi TBK 66 da adam çalıştıranın sorumluluğu başlığı altında düzenlenmiştir. Adam çalıştıran, bağımlılık ilişkisi(istihdam ilişkisi) içerisindeki kişinin üzerinde emir  ve denetim yetkisine sahip olan kişidir. Çalışan ise  tabiiyet  ilişkisi altında ,adam çalıştıranın  emir ve denetimine bağlı kalarak  adam çalıştıranın işlerini yürüten  kişidir. Çalışanın vermiş olduğu zarara sebep olan fiil[…]

BOŞANAN ANNE VE BABA ORTAK VELAYET ALABİLİR Mİ?

Ortak velâyet; ana ve babanın, bir bütün halindeki velâyeti eşit yetkilerle ve aralarında uzlaşarak kullanmaları anlamına gelir ve ana babanın velayet hakkı birbirinden bağımsız ve her birine bireysel olarak tanınmaktadır. Bu bağımsızlık ve bireysellik neticesinde de, hakkın sağlamış olduğu yetki ve görevlerin ana baba arasında paylaştırılmasından değil, ortak bir şekilde, birlikte hareket etme suretiyle bu hakkı[…]

İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILACAK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

İş kazası ve meslek hastalığı kavramı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde hangi hallerin iş kazası olarak kabul edileceği sayılmıştır. Buna göre iş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş[…]

İKİNCİ KEZ HAGB KARARI VERİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Suç tarihi yönünden 28.06.2014 tarihinden önce işlenen eski suçlardan da HAGB kararı verilebilir. Ancak; CMK m.231 sekizinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 72 maddesiyle, “Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.” cümlesi eklenmiştir. Kasıtlı bir suç[…]

TAMİRİ MÜMKÜN BİR ARACIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLEMEZ

Yargıtay, tamiri mümkün bir parçasında oluşan giderilebilir bir arızanın dava konusu aracın ayıpsız misli ile değişimini gerektirmeyeceğini, davacının seçimlik haklarından bedel iadesini içeren sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının TMK’nın 2. ve 6502 Sayılı Kanun 11/3. maddeleri uyarınca hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine aykırı olacağına, araçtaki ayıp nedeniyle seçimlik hakkından bedel indirim uygulanmasının uygun[…]

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? UYUŞMAZLIKLAR HANGİ MAHKEMELERDE GÖRÜLÜR?

Kısa çalışmanın yasal dayanağı 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunudur. İlgili Kanunun geçici 2. Maddesi “Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir. Bu Kanuna göre sigortalı sayılan[…]

REDDEDİLEN KISMIN TEMYİZ SINIRI ALTINDA KALMASI HALİNDE TEMYİZ HAKKI

Davada reddedilen kısmın temyiz sınırı altında kalması halinde davalı HMK 348/1 maddesi uyarınca ancak davacının temyizi halinde katılma yolu ile temyiz hakkına sahiptir. T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 2966 Karar: 2020 / 2627 Karar Tarihi: 08.07.2020 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi İLK DERECE MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk[…]

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
Özge Kılıç ile ilgili bilgi almak ister misiniz?