BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİNİN HACZEDİLEMEZLİĞİ

İİK m. 82’de haczi caiz olmayan mal ve haklar tahdidi olarak sayılmıştır. Kanunda haczedilemeyeceği açıkça düzenleme altına alınan bu mallardan biri de borçlunun haline münasip evidir. (m.82/XII) Borçlu ve ailesi için asgari bir hayatı mümkün kılacak evin haczedilememesinin nedeni sosyal ve insani düşüncelerdir; kanun koyucu borçlunun evinin haczedilip satılması sonucu düşeceği olumsuz durumu önlemek istemiştir.

Haline münasip ev kavramından borçlunun mali ve sosyal mevkii ile borçlunun ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek asgari şartlara haiz bir mesken anlaşılmalıdır. Bir diğer ifadeyle haline münasip ev, borçlunun içinde bulunduğu sosyal çevre ve aile gereksinimleri bakımından kendisine elverişli olacak asgari koşulları taşıyan yerleşim yeridir. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için borçlunun sosyal durumuna, kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarına bakılmalıdır. Borçlu ve ailesi bakımından makul ölçüleri aşacak şekilde odası bulunan ve lükse kaçan yerler haline münasiplik kriterinin dışında kalmaktadır. Buradaki aile terim geniş anlamda olup borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar.Meskeniyet iddiasında bulunulan evin, borçlunun haline münasip evi niteliğinde olup olmadığının tespiti keşif ve bilirkişi incelemesi ile yapılmaktadır.Borçlunun meskeniyet nedeniyle haczedilmek şikayetinde bulunabilmesi için evin mevcut olması gerekir. İleride inşaa edilecek bir ev dolayısıyla haczedilemezlik şikayetinde bulunulamaz.

Borçlunun meskeniyet iddiasında bulunabilmesi için bizzat o evde oturması şart değildir. Örneğin borçlu evini kiraya vermişse ve başka evi de yoksa borçlunun kiradaki evi haczedilemeyecektir. Üstelik meskeniyet iddiasında bulunulan evin asgari şartlarda oturmaya elverişli olması yeterlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİNİN HACZEDİLEMEZLİĞİ ile ilgili bilgi almak ister misiniz?