BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİNİN PAYLI MÜLKİYETE KONU OLMASI HALİNDE MESKENİYET İDDİASINDA BULUNULABİLİR Mİ?

TMK m.688/I’de paylı mülkiyet, birden çok kimsenin maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olması olarak tanımlanmıştır. Hukukumuzda paylı mülkiyet hissesinin haczedilebileceği TMK m.688/III ile hükme bağlanmıştır. TMK m.688/III’e göre paylı mülkiyete konu bir malda borçluya ait olan pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir. Doktrinde İcra İflas kanununun 91. Ve 92. Maddelerinin paylı mülkiyet hissesinin haczinde uygulanması gerektiği kabul edilmektedir. Bu durumda öncelikle borçlunun hissesinin değeri tespit edilmeli buna göre evin haline münasip ev olup olmadığına karar verilmelidir.

Eğer borçlunun payı, haline münasip ev sayılması için aranan şartları sağlıyorsa borçlu meskeniyet iddiasında bulunabilecektir. Fakat borçlunun payı, haline münasip ev kriterlerini aşacak orandaysa bu halde haczedilen pay satıldıktan sonra borçlunun kendisinin ve ailesinin hayatını asgari şartlarda sağlayacabileceği bir ev alması için gereken miktar borçluya verilir, kalan kısım ise alacaklıya verilir.

Borçlunun söz konusu taşınmaz üzerindeki hissesinin haczedilmesi halinde, haczin icra dairesi tarafından tapu dairesine bildirilmesi ve tapu siciline şerh verilmesi gerekmektedir. Böylelikle iyiniyetli üçüncü kişiler ve alacaklılar korunmuş olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİNİN PAYLI MÜLKİYETE KONU OLMASI HALİNDE MESKENİYET İDDİASINDA BULUNULABİLİR Mİ? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?