KAT MALİKLERİ ANA GAYRİMENKULÜN ORTAK GİDERLERİNE KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER

Kat malikleri aralarında başka türlü bir anlaşma yapılmadıkça bütün ortak yerlerin bakım koruma ve onarım giderlerine kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Kat malikleri ortak yerler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçerek veya kendi bağımsız bölümü nedeniyle bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek gideri ödemekten kaçınamaz. Örneğin en alt katta oturan apartman sakini ben alt katta[…]

     İŞÇİNİN VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI  İŞVERENİN SORUMLULUĞU

İşçinin verdiği zarardan dolayı işverenin sorumlu tutulabilmesi TBK 66 da adam çalıştıranın sorumluluğu başlığı altında düzenlenmiştir. Adam çalıştıran, bağımlılık ilişkisi(istihdam ilişkisi) içerisindeki kişinin üzerinde emir  ve denetim yetkisine sahip olan kişidir. Çalışan ise  tabiiyet  ilişkisi altında ,adam çalıştıranın  emir ve denetimine bağlı kalarak  adam çalıştıranın işlerini yürüten  kişidir. Çalışanın vermiş olduğu zarara sebep olan fiil[…]

REDDEDİLEN KISMIN TEMYİZ SINIRI ALTINDA KALMASI HALİNDE TEMYİZ HAKKI

Davada reddedilen kısmın temyiz sınırı altında kalması halinde davalı HMK 348/1 maddesi uyarınca ancak davacının temyizi halinde katılma yolu ile temyiz hakkına sahiptir. T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 2966 Karar: 2020 / 2627 Karar Tarihi: 08.07.2020 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi İLK DERECE MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk[…]

AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇÜSTÜ HALİ DIŞINDA AVUKATIN ÜZERİ ARANAMAZ

POLİS TARAFINDAN AVUKATIN ÜSTÜNÜN ARANMASI HİZMET KUSURU OLUP TAZMİNAT GEREKTİRİR Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatların üzerinin aranamayacağı tartışmasız olup, bir suçüstü hali olmadan müvekkili önünde kolluk kuvvetlerince üzeri aranan davacının meslek onurunun zedelendiği açık olduğundan davalı idarenin görevle ilgili olarak gerçekleştirilen bu eylemde hizmet kusurunun bulunduğu neticesine[…]

BANKANIN AVUKATIN VEKALETNAMESİNDE ÖZEL YETKİ ARAMASI HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR?

Yargıtay, vekilin yetkili kılındığı genel vekaletnamede, ilgili banka Şubelerinden belge talep etme ilgili yetki verilmediğinden bahisle olumsuz cevap verilmesinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2/3. maddesindeki “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.[…]

MUVAZAA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

MUVAZAA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ Muvazaa, irade ile beyan arasında istenerek yaratılan uygunsuzluk biçiminde kısa ve öz olarak tanımlanabilir. Hukuk literatüründe muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak maksadı ile ve fakat kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç meydana getirmeyen bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır, şeklinde tarif edilmektedir. (Nispi Muvazaa) madde 18; “Bir akdin[…]

TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA GEÇİCİ ÖDEME

TBK m.76 gereğince ön ödeme müessesesi, haksız bir fiil kapsamında uğranılan zararın giderilmesi amacıyla açılmış bir davada, davacı tarafın herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması, davanın açılmasına sebep olan haksız fiil nedeni ile davacının ekonomik koşullarında oluşmuş zararın giderilmesi, acil parasal desteğin sağlanması amacıyla, getirilmiş bir düzenlemedir. Malum olduğu üzere TBK. 76. Maddesinde, “Zarar gören, iddiasının[…]

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
Borçlar Hukuku ile ilgili bilgi almak ister misiniz?