KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI Cezai anlamda sorumluluğun yanı sıra, KVKK’ya aykırılıkların tespit edilmesi durumunda, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından; Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık halinde, 9.012 TL’den 180.263 TL’ye kadar idari para cezası, Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğüne aykırılık halinde, 27.037 TL’den 1.802.640 TL’ye kadar idari para cezası, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ve bildirimde bulunma yükümlülüğüne[…]

AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇÜSTÜ HALİ DIŞINDA AVUKATIN ÜZERİ ARANAMAZ

POLİS TARAFINDAN AVUKATIN ÜSTÜNÜN ARANMASI HİZMET KUSURU OLUP TAZMİNAT GEREKTİRİR Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatların üzerinin aranamayacağı tartışmasız olup, bir suçüstü hali olmadan müvekkili önünde kolluk kuvvetlerince üzeri aranan davacının meslek onurunun zedelendiği açık olduğundan davalı idarenin görevle ilgili olarak gerçekleştirilen bu eylemde hizmet kusurunun bulunduğu neticesine[…]

BANKANIN AVUKATIN VEKALETNAMESİNDE ÖZEL YETKİ ARAMASI HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR?

Yargıtay, vekilin yetkili kılındığı genel vekaletnamede, ilgili banka Şubelerinden belge talep etme ilgili yetki verilmediğinden bahisle olumsuz cevap verilmesinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2/3. maddesindeki “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.[…]

HEKİMLERİN, DİŞ HEKİMLERİNİN, ECZACILARIN, OPTİSYENLERİN, DİYETİSYENLERİN KVKK UYARINCA VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR?

Evet, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hekimler, diş hekimleri, eczacılar, optisyenler, diyetisyenler sağlık alanına ilişkin özel nitelikli kişisel veri işledikleri için VERBİS’e kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. Ayrıca söz konusu meslek grupları özel nitelikli kişisel veri işledikleri için bunların muhafazasına ilişkin her türlü idari ve teknik tedbiri almak zorundadırlar. Sağlık kişisel verilerinin gizliliği ve sır[…]

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA KİMLERİN VERBİS KAYDI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VARDIR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 16. maddesine göre; Veri Sorumluları Sicilinin kamuya açık olarak tutulması gerektiği ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Son erteleme neticesinde, VERBİS kaydı için güncel son tarihler şu şekildedir: Veri[…]

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU BİR ECZANEYE 60.000 TL PARA CEZASI VERDİ

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapılmış olan ihbarda özetle; İl Sağlık Müdürlüğüne verilen bir dilekçede, dilekçe sahibinin “bir eczacının sağlık problemleri nedeniyle bu mesleği icra edecek bilgi, beceri yeteneğine sahip bulunmadığı, bu nedenle yeni adresinde eczane açılmasına izin verilmemesinin halk sağlığı açısından da yararlı olacağı” hususlarını beyan ederek dilekçe ekinde de şikayet[…]

HASTANELERDE VE MUAYENEHANELERDE KAMERA KAYDI YAPILMASININ KVKK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

Muayene, teşhis ve tedavinin yapıldığı alanlar hem hekim hem de hastanın mahremiyet alanlarıdır. Bu nedenle hastane ve muayenehanelerde güvenlik gerekçesi ile kamera kaydı yapılmak isteniyor ise kameralar hastane veya polikliniğin her alanında bulunmamalı, muayene, poliklinik önü gibi alanlar dışında görüntü kaydı yapılmalıdır. Çünkü bir hastanın hangi poliklinikte muayene edildiğini gösteren görüntü kaydı dahi kişisel veri[…]

AÇIK RIZA OLMADAN KİŞİNİN CEP TELEFONUNA REKLAM AMAÇLI MESAJ GÖNDERİLMESİNE 50.000 TL CEZA VERİLDİ

Bir eğitim kurumunun kişisel veri işleme şartları olmaksızın ilgili kişinin cep telefonuna reklam amaçlı kısa mesaj göndermesine ilişkin yapılan şikayet hakkında; 28.09.2018 tarihli ve 2018/112 sayılı Kurul Kararına istinaden Sevinç Eğitim Kurumları nezdinde yapılan yerinde inceleme esnasında anılan eğitim kurumu tarafından Şikayetçinin açık rızası veya Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında sayılan diğer işleme[…]

DİŞ HEKİMİNİN 2500 HASTASINA AİT KİŞİSEL VERİ, ESKİ ÇALIŞANI TARAFINDAN ÇALINDI

  Söz konusu olayda verileri çalınan diş hekimliğinin sorumluluğu ne olacaktır? Söz konusu değerlendirme için öncelikle hekim ile personel arasında gizlilik sözleşmesi yapılıp yapılmadığı önem arz etmektedir. Sonrasında ise verilerin muhafaza edildiği otomasyon sisteminin şifrelenme yöntemi ile korunup korunmadığı, çalışanlara özel yetki matrislerinin oluşturulup oluşturulmadığı, söz konusu personelin iş sözleşmesi feshedildikten sonra otomasyon sistemine giriş[…]

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
KVKK ile ilgili bilgi almak ister misiniz?