HEKİMLERİN, DİŞ HEKİMLERİNİN, ECZACILARIN, OPTİSYENLERİN, DİYETİSYENLERİN KVKK UYARINCA VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR?

Evet, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hekimler, diş hekimleri, eczacılar, optisyenler, diyetisyenler sağlık alanına ilişkin özel nitelikli kişisel veri işledikleri için VERBİS’e kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. Ayrıca söz konusu meslek grupları özel nitelikli kişisel veri işledikleri için bunların muhafazasına ilişkin her türlü idari ve teknik tedbiri almak zorundadırlar. Sağlık kişisel verilerinin gizliliği ve sır saklama yükümlülüğü tüm sağlık çalışanları açısından geçerlidir.

Bu kapsamda hekimlerin, diş hekimlerinin, eczacıların, optisyenlerin de sır saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Hastaya ait olan sır niteliğinde bilgi dendiğinde sadece hastanın sağlığı ile ilgili özel nitelikli kişisel veriler değil buna ilaveten hastanın kimlik bilgileri, ekonomik, ailevi vb durumlarına ilişkin her türlü kişisel veri sır kapsamına girmektedir. Bu kapsamda sadece  hekimin, diş hekiminin, eczacının, optisyenin değil tüm yardımcı personellerin de sır saklama yükümlülüğü vardır.

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 4. maddesi uyarınca “ Tabip ve diş tabibi, meslek ve sanatının icrası vesilesiyle muttali olduğu sırları, kanuni mecburiyet olmadıkça, ifşa edemez. Tıbbi toplantılarda takdim edilen veya yayınlarda bahis konusu olan vakalarda, hastanın hüviyeti açıklanamaz.” Söz konusu Nizamname’nin bu hükmü ile hekim ve diş hekimlerinin sır saklama yükümlülüğüne değinilmiştir. Hekimler ve diş hekimleri işledikleri kişisel verilerin muhafazasına ve korunmasına ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu kapsamda hekimler ve diş hekimleri yetkisiz kişilerin, işlenen verilere erişimini engellemek, beraber çalıştıkları hemşire, asistan vb yardımcı personellerin verilere erişimini şifreleme yöntemi ile güvence altına almak zorundadırlar.

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 23. Maddesi “Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz. Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir. şeklindedir. 

Hekimlik meslek etiği kurallarının 9. Maddesi şu şekildedirHekim, hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz. Hastanın ölmesi ya da o hekimle ilişkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.” Anılan hüküm hekimin sır saklama yükümlülüğü açısından gerekli etik ilkeleri ihtiva etmektedir.

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü’nün 4. Maddesi “Eczacı, meslek ve sanatının icrası sırasında öğrendiği sırları, kanuni zorunluluk olmadıkça, ifşa edemez.” şeklindedir. Söz konusu madde ile eczacıların sır saklama yükümlülüğü hüküm altına alınmıştır. Eczacılar hastalara ait kişisel verileri korumak, kanunun öngördüğü şekilde muhafaza etmek ve ve söz konusu kişisel verilere üçüncü kişilerin erişimini önlemek zorundadır. Üstelik söz konusu hüküm uyarınca sadece eczacılar değil eczacıların yanında çalışan kalfalar, yardımcı personeller, diğer servis elemanları da sır saklama yükümlülüğü altındadır. 

Sonuç olarak tüm bu özel düzenlemeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hekimler, diş hekimleri, eczacılar, optisyenler VERBİS kaydı yaptırmakla ayrıca işlenen verileri kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza etmekle, veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin, işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanmasını sağlamakla, verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması, siber güvenlik önlemlerinin alınması, veri maskeleme yöntemleri kullanılması, çalışanlar için yetki matrisi oluşturulması ve daha birçok idari ve teknik tedbiri almak ile yükümlüdürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
HEKİMLERİN, DİŞ HEKİMLERİNİN, ECZACILARIN, OPTİSYENLERİN, DİYETİSYENLERİN KVKK UYARINCA VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?