İŞ HUKUKU

 İşçi alacakları, kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade davası, fesih ve istifa, iş kazaları, meslek hastalıkları konularında uzman ve deneyimli avukatlarımız ile dava takibi yürütülmekte, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması noktasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

+90 532 255 48 09 +90 546 722 16 93
TECRÜBELİ, GÜVENİLİR!

+20 Yıl Deneyim

EFE & KILIÇ Hukuk Bürosu tarafından İş Hukuku alanında verilen hizmetler.

 

  • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
  • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
  • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
  • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
  • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
  • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması
  • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması
  • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
 

MAKALELER

Tüm Yazıları İncele