İŞ SÖZLEŞMESİ ASKERLİK NEDENİ İLE FESHEDİLİRSE KIDEM TAZMİNATI HAK EDİLİR Mİ?

Yargıtayda incelenen dosyada “Davacı, aralıksız olarak 3 yıl hizmet sözleşmesi ile çalıştığını, askerlik hizmeti sebebi ile hizmet akdini sonlandırdığını, 4857 Sayılı Yasa’nın 1475 Sayılı Yasa’nın 14.maddesine yapmış olduğu atıf sebebi ile kıdem tazminatına hak kazandığını belirterek, Kıdem tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir. Davalı, 7146 sayılı yasa ile bedelli askerlik hizmetinden yararlananları bu süre zarfında ücretsiz izinli sayılacaklarını hükme bağladığını, davacının da bu sebeple ücretsiz izin hakkından yararlanabileceğini ve bedelli askerlik hizmetinin sona ermesinden sonra da işine geri dönebileceğini, dolayısı ile feshi zorunlu kılan bir durumun mevcut olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.” Yargıtay ise “7146 sayılı Kanunda, temel askerlik süresince çalışanın işyeri tarafından ücretsiz izinli olarak sayılacağına yer verildiğinden, bedelli askerlik nedeniyle işine ara verecek işçinin askere gideceğini belirterek iş akdini feshetmemişse dönüşünde aynı yerde çalışma hakkına da sahiptir. Ancak bunun yerine ücretsiz izin talep edebilir. Bu durumda ise ortada bir fesih olmadığından feshe bağlı alacak olan kıdem tazminatı talebinden söz edilemez. Yani işçinin seçimlik hakkı vardır. Davacı, fesih hakkını kullanarak kıdem tazminatı talep etmiştir. Dava kıdem tazminatı alacağı için kabulü yerine reddi doğru olmamıştır.” şeklinde karar vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
İŞ SÖZLEŞMESİ ASKERLİK NEDENİ İLE FESHEDİLİRSE KIDEM TAZMİNATI HAK EDİLİR Mİ? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?