İŞÇİNİN VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI  İŞVERENİN SORUMLULUĞU

İşçinin verdiği zarardan dolayı işverenin sorumlu tutulabilmesi TBK 66 da adam çalıştıranın sorumluluğu başlığı altında düzenlenmiştir.

Adam çalıştıran, bağımlılık ilişkisi(istihdam ilişkisi) içerisindeki kişinin üzerinde emir  ve denetim yetkisine sahip olan kişidir. Çalışan ise  tabiiyet  ilişkisi altında ,adam çalıştıranın  emir ve denetimine bağlı kalarak  adam çalıştıranın işlerini yürüten  kişidir.

Çalışanın vermiş olduğu zarara sebep olan fiil hukuka aykırı olmak zorundadır. Ancak çalışanın kusurlu olması şart değildir. Kusuru olmasa da fiili hukuka aykırıysa ve bu fiili bir zarara sebebiyet verdiyse adam çalıştıranın sorumluluğuna gidilebilir.

Adam çalıştıran zarara sebebiyet veren kişi olmasa dahi sorumluluğu kusur esasına dayanmadığı için meydana gelen zarardan sorumlu tutulabilir. Adam çalıştıran bir zararın ortaya çıkmasını engellemek için olaya özgü gereken özeni gösterdiğini ispat etmek zorundadır. Bu özen adam çalıştıranının çalışanını seçerken, talimatları verirken ve gözetimde bulunurken gerekli olan objektif özen şeklinde olmalıdır.

Adam çalıştıran çalışanının verdiği zarar nedeniyle bir tazminat ödemişse çalışanının sorumlu olduğu kadarıyla çalışanına rücu edebilir. Ancak çalışan, adam çalıştıranın kusurlu davranışı nedeniyle zarara yol açtıysa adam çalıştıranın rücu hakkı kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılabilir.

Yargıtay tarafından verilen 2019/5919 Esas sayılı kararda belirtildiği gibi “Adam çalıştıran , çalışanı seçerken , işiyle ilgili talimat verirken , gözetim ve denetimde bulunurken , zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz. Adam çalıştıran ; görülecek işe uygun fikri , mesleki bilgi ve yeteneklere sahip bir kişi seçmekte yükümlüdür. Seçeceği yardımcı kişinin göreceği iş için vasıflı,  yeterli eğitim görmüş , yeni bilgi , yöntem ve tekniği , özümsemiş ve izlemiş olmasını arayacaktır. Yasa ile adam çalıştırana genel nitelikte objektif bir özen yükümlülüğü, bir gözetim  ödevi yüklenmiştir…”

Otomobil tamircisinde çalışan bir kişinin, tamir için bırakılan bir aracı vazifesi dışında gizlice kullanırken meydana gelen zarardan sorumluluk davasında, tamirci şirket, çalışanı seçmede ve denetlemede gerekli özeni göstermediği gerekçesiyle adam çalıştıran sıfatıyla sorumlu tutulmuştur. ( Yargıtay 15. HD, T.22.01.1976, E.1975/4743, K.1976/222 )

Çobanın hayvanları otlattığı esnada uyuyakalarak elindeki sigara izmaritini düşürmesi nedeniyle çıkan yangından da, sürü sahibi, adam çalıştıran sıfatıyla sorumlu tutulmuştur. ( Yargıtay 4.HD, T.02.11.1998, E.1998/4966, K.1998/8313 )

Ancak çalışanın görevi dışında kullandığı motorlu aracı sevk esnasında üçüncü kişilere verdiği zararlar bakımından Yargıtay, çalışanın bu tür fiillerini “görev dışı” olarak nitelendirerek adam çalıştıranın sorumluluğunu reddetmiştir. ( OLGAÇ, Senai: Kazaî ve İlmî İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümler, s.466 )

Stj. Av. Ayşe KOLUŞEN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
     İŞÇİNİN VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI  İŞVERENİN SORUMLULUĞU ile ilgili bilgi almak ister misiniz?