MİRAS HUKUKU

Ortaklığın giderilmesi davaları, vasiyetnamenin açılması ve iptali davaları, Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları, Tenkis davaları, Mirasın reddi, Terekenin tespiti davaları ile miras hukukundan kaynaklanan her türlü davanın takibi yapmakta ve sürecin yürütülmesi noktasında hukuki destek vermekteyiz.

+90 532 255 48 09 +90 546 722 16 93
TECRÜBELİ, GÜVENİLİR!

+20 Yıl Deneyim

Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Veraset ilamı alınması
  • Vasiyetname düzenlenmesi
  • Vasiyetnamenin iptali
  • Tenkis davası açılması
  • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
  • Mirasçılık belgesinin iptali davası
  • Mirasın reddi davası açılması
  • Muris muvazaası davaları açılması
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi