TİCARET HUKUKU

Müvekkillerimize Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü şirket faaliyeti ve işlemleri ile ticaret hukukuna ilişkin konularda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti sunmakta, dava takibi yapmaktayız.

+90 532 255 48 09 +90 546 722 16 93
TECRÜBELİ, GÜVENİLİR!

+20 Yıl Deneyim

Ticaret hukuku neleri kapsar?

 

  • Borçlar kanununda kısmen değinilen veya boş bırakılan alanları dolduran ticaret hukuku, aynı zamanda da ticari bir işletmeyi ilgilendiren her konu hakkında kanuni bir çerçeve belirler.
  • Ticari şirketlerin yapıları, kuruluşları hakkındaki kapsamlar, örgütlenme biçimleri, çalışma ve faaliyetlerinin nasıl sona erdirilebileceği, değerli görülen evrakların hangileri olduğu, bunlarla ilgili muamelelerin şekilleri, özel sigorta ile ilgili kapsam ve yükümlülükler ile deniz hukukuna yönelik kapsamlı bir çerçeve çizer.