ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI AÇMA ŞARTLARI NELERDİR?

Zina, TMK m. 161 hükmün ile düzenlenmiş olup kanun koyucu bu hükümde zinanın bir boşanma sebebi olduğunu belirtmiş ancak tanımını yapmamıştır. Zina; eşlerden birinin isteyerek, eşinden başka birisi ile cinsel ilişkide bulunması şeklinde tanımlanabilir4. TMK ‘ da bu durum  m. 161/I’ de yer alan “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.” hükmü ile boşanma sebebi sayılmıştır. Kanun koyucu, bu hüküm ile kadın ve erkeği zina sebebiyle boşanma davası açılması bakımından eşit tutmuş ve eşler arasında bir ayrım gözetmemiştir. 

Zina; kusura dayalı, özel ve mutlak bir boşanma sebebidir. Zinanın mutlak boşanma sebebi olmasının sonucu olarak; hakim, zinanın varlığının saptanması durumunda boşanmaya karar vermek zorunda olup evliliğin bu nedenle temelden sarsılıp sarsılmadığını, zina nedeniyle ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediği unsurunu araştırmayacaktır. Bir kimsenin zina yaptığından söz edebilmek için bazı koşulların gerçekleşmesi gereklidir. Bu koşullar; evli olmak, eşinden başka birisi ile cinsel ilişkide bulunmak ve kusurlu olmaktır.

Kanun koyucu TMK m. 161/II’ de “Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.” hükmü ile zina sebebine dayalı olarak dava açabilmek için iki hak düşürücü süre öngörmüştür. Kanun koyucunun belirlediği bu süreler hak düşürücü süreler olduğu için hakim tarafından re’sen dikkate alınacaktır. 

Altı aylık sürenin başlangıç tarih eşin, diğer eşin zinasını öğrendiği tarihtir. Bu süre geçtikten sonra beş yıllık süre dolmasa da artık zina sebebine dayalı olarak boşanma davası açılamaz, açılırsa da reddedilir.

TMK m. 161/III uyarınca “Affeden tarafın dava hakkı yoktur”. Hükme göre zina yapan eşini affeden diğer eş aftan sonra artık zina sebebine dayalı olarak boşanma davası açamayacaktır. Af, zina fiilinin işlenmesinden sonra söz konusu olabilir. Doktindeki ağırlıklı görüşe ve Yargıtay’ a göre zinaya eşin, zina fiili işlenmeden önce rıza göstermesi ahlaka aykırı bir davranış olacağı için; rıza af olarak sayılamayacak ve eş önceden rıza gösterse bile zina fiiline dayalı olarak boşanma davası açabilecektir. Ancak zinaya önceden izin veren eş,diğer eşi zinaya da teşvik etmişse artık zina sebebine dayanarak boşanma davası açması bir hakkın kötüye kullanılması olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI AÇMA ŞARTLARI NELERDİR? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?